Μέρη Isuzu FVR

Φορτηγά ανταλλακτικά, βαλβίδα αντεπιστροφής πετρελαίου.