Μέρη πλαισίων φορτηγών

οπίσθιο καρύδι ροδών, μέρη εξαρτημάτων φορτηγών.