Δίσκος συμπλεκτών Isuzu

αντικατάσταση δίσκων συμπλεκτών, Το ποδωστήριο του συμπλέκτη τριβής δίσκος, μέρη δίσκων συμπλεκτών.