Σύνολο στολισμάτων κυλίνδρων Isuzu

σύνολο στολισμάτων μηχανών, εξάρτηση στολισμάτων μηχανών.