Μέρη πλαισίων φορτηγών

μέρη φορτηγών συνήθειας, οπίσθιο καρύδι ροδών, μέρη εξαρτημάτων φορτηγών.